A) MALATYA FİLM PLATFORMU NEDİR?

Malatya Film Platformu, üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme, yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası alanlarında desteklenmesini; sektörün aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan bir film yapım platformudur.

B) MALATYA YAPIM GELİŞTİRME NEDİR?

Malatya Yapım Geliştirme, Türkiye’den başvuracak uzun ve kısa metraj film projelerine açık olan bir senaryo geliştirme ve sunum atölyesidir. Malatya Yapım Geliştirme’ye Türkiye’den yapımcı ve yönetmenler uzun ve kısa metraj kurmaca film projeleri ile katılabilir.

C) AMAÇ

1. Yapım aşamasındaki projelere nakdi ve aynî destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak,

2. Yapım aşamasındaki projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma ve uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimler vererek sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamak,

3. Yönetmen ve yapımcılara uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek,

4. Türkiye’de film yapan senarist, yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıların karşılıklı etkileşimlerini arttırabilecek mecralar oluşturmak,

5. Dünya sinema sektörünün önemli aktörlerini Malatya Yapım Geliştirme, ustalık sınıfları, atölyeler ve söyleşilerde ağırlayarak Türkiye sinema endüstrisine katkıda bulunmak,

6. Malatya Uluslararası Film Festivali‘nin ulusal ve uluslararası alanda imajını güçlendirmek,

D) TARİHLER

Malatya Film Platformu, Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında 11 – 15 Kasım 2018 tarihlerinde, beş gün boyunca Malatya’da gerçekleştirilir.

E) YÖNETİM

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Malatya Film Platformu’nun yönetimi ve organizasyonu Malatya Uluslararası Film Festivali tarafından yürütülür. Bu doğrultuda Malatya Film Platformu kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler Malatya Uluslararası Film Festivali yetki ve sorumluluğundadır.

F) GENEL HÜKÜMLER

1. Malatya Yapım Geliştirme’ye katılan tüm proje sahipleri bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2. Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Malatya Film Platformu yönetimine aittir.
3. Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 20.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

G) MALATYA YAPIM GELİŞTİRME

1. Malatya Film Platformu kapsamında düzenlenen Malatya Yapım Geliştirme’ye başvuran projeler arasından finale kalanlar seçici kurul tarafından belirlenir, seçici kurul alanlarında uzmanlaşmış sinema profesyonellerinden oluşur.

2. Malatya Yapım Geliştirme’nin temel amacı seçilen projeleri güçlendirmek, uluslararası alanda projelerin sunulması, pazarlanması ve dağıtımı konularında katılımcıların donanım kazanmasını sağlamaktır.

3. Malatya Film Platformu Seçici Kurulu, başvuran projeler arasından en az 5 projeyi Malatya Yapım Geliştirme’ye davet etmek üzere seçer.

4. Malatya Yapım Geliştirme’ye seçilen projelerin yapımcı ve yönetmenleri 11-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 4 gün süreyle alanında uzman isimler tarafından yürütülecek olan eğitime katılır. Eğitim sonrası yapılan sunumlar sonucunda jüri tarafından seçilen iki projeye destek ödülü verilir.

5. Malatya Yapım Geliştirme’ye katılım hakkı kazanan ve proje geliştirme, sunum, pazarlama ve dağıtım konularında eğitim alan yapımcı ve yönetmenler eğitim sonunda proje sunumlarını jüri karşısında akredite konuk ve profesyonellere açık bir şekilde yaparlar.

6. Malatya Yapım Geliştirme Yapım Destek Ödülleri iki başlık altında verilir.

H)ÖDÜLLER

a. ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

1. Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü verilecektir. Ödülde teknik yeterliliğinin yanı sıra, ana temanın aile olması belirleyici olacaktır.

2. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanır. Ödülü almaya hak kazanan projenin yapım şirketine 100.000 TL para ödülü ve sertifika verilir.

3. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü, kazanan projelerin yasal sahibi olan yapımcıya Malatya Uluslararası Film Festivali’ne senaryonun son versiyonunun gönderilmesine müteakip belirlenecek bir tarihte ödenir.

4. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü’nü almaya hak kazanan projelerin yönetmen ve yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Malatya Uluslararası Film Festivali ve Malatya Film Platformu logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

5. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü’nü almaya hak kazanan projelerin çekimlerinin en az dörtte birinin Malatya’da gerçekleştirilmesi ve çekimlerin yalnızca iç mekanlardan oluşmaması gerekmektedir.

b. TRT ÖN ALIM DESTEK ÖDÜLÜ

1. Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, tema sınırlaması olmaksızın jüri tarafından seçilen bir projeye TRT Ön Alım Destek Ödülü verir.

2. TRT Ön Alım Destek Ödülü, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanır.

3. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ve TRT Ön Alım Destek Ödülü’nü belirleyecek olan jüri sinema alanındaki profesyonellerden oluşur.

I)TARİHLER

Malatya Yapım Geliştirme tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2018
Jüri ve Finalistlerin Açıklanması: Ekim basın toplantısı
Ödüllerin Açıklanması: 15 Kasım 2018 Perşembe (Malatya Film Festivali Kapanış Töreni) MALATYA

J)FİLM PLATFORMU YAPIM GELİŞTİRME BAŞVURU KOŞULLARI

1. Malatya Yapım Geliştirme’ye katılmak isteyen yapımcılar resmi başvurularını, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin web sitesinde yer alan Malatya Film Platformu sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 31 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar yaparlar.

2. Malatya Yapım Geliştirme’ye başvuran projeler, EK-1’de yer alan dokümanları online başvuru esnasında göndermelidir. Bu bilgiler, Malatya Film Platformu 2018 kataloğunda yer alır. Katılım hakkı kazanan projeler, senaryolarının İngilizce çevirisini sonuçlar açıklandıktan 1 hafta sonra ulaştırmakla yükümlüdür.
3. Malatya Yapım Geliştirme’ye projenin yapımcısı başvurabilir. Projenin senaristinin yapımcı veya yönetmen dışında birisi olması durumunda başvuru sahibi senaryonun bütün haklarına sahip olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.

4. Çekimlerine başlanmış ve Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni olan 15 Kasım 2018 Perşembe gününe kadar çekimlerine başlanacak olan projeler başvuru yapamaz.

5. Platforma başvuran proje uluslararası bir ortak yapım ise ortaklarından en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.

6. Malatya Film Platformu, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin Malatya Film Platformu süresince konaklamalarını ve Malatya’ya ulaşımlarını organize eder. Malatya Film Platformu finale kalan her proje için iki kişinin konaklama ve ulaşım masraflarını karşılar. Projenin davetli ekibi söyleşilere, ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.

7. Seçilen projelerin yapımcısının Malatya Yapım Geliştirme’ye katılımı zorunludur. Yapımcının katılamaması durumunda, seçilen proje ödüller için aday olamaz.

8. Proje sahibi online başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Malatya Uluslararası Film Festivali gerekli gördüğü takdirde başvuru formunu ıslak imzalı olarak talep edebilir.

EK-1

Malatya Film Platformu Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler,

1. Sinopsis (Maksimum 900 karakter boşluklu) (Türkçe/ İngilizce)
2. Tretman (Maksimum 10 sayfa) (Türkçe/ İngilizce)
3. Senaryo (Türkçe)
4. Yönetmen görüşü (Maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/ İngilizce)
5. Yapımcı görüşü (Maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/ İngilizce)
6. Yönetmen, yapımcı ve senaristin biyografisi ve filmografisi (Biyografi/filmografi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/ İngilizce)
7. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (varsa) (Türkçe/ İngilizce)
8. Finans planı ve özet bütçe (Türkçe/ İngilizce) (TL, EURO ve USD para birimlerinde hazırlanmış)
9. Yönetmenin daha önceki filmlerinin online şifreli linkleri (varsa)
10. Yönetmen, yapımcı ve senaristin portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)
11. Proje görsel referansı (En az üç adet )( Moodbook, mekan fotoğrafları, teaser,çizim,fotoğraf ) (Çözünürlük: 300 dpi)
12. Senaryonun sahibi tarafından özgünlüğüne dair ıslak imzalı beyanname (pdf,jpeg)

E-Posta: platform@malatyafilmfest.org.tr